Θερμομονώσεις

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Θερμομονώσεις

Η ανάγκη για μια διαφορετική διαχείριση της ενέργειας, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα αστικά κέντρα, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αλλαγών στην τεχνολογία δόμησης, με ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά δομικά προϊόντα. 

Με το ολοκληρωμένο σύστημα THERMOPROSOPSIS εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, απηλλαγμένου από ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσματος. Παράλληλα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως το 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας αμόνωτης κατοικίας.

Ο κανονισμός θερμομόνωσης που εισήχθη στην χώρα μας πριν 28 χρόνια και εφαρμόζεται σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό των νέων κτιρίων, δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και δεν αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία. Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για την "Ενεργειακή Ταυτότητα" των κτιρίων που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2006 και είναι υποχρεωτική και για τη χώρα μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα στις ανακαινίσεις κτιρίων ή στον σχεδιασμό καινούργιων να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η θερμική μόνωση των εξωτερικών τοίχων, αφού η μεγαλύτερη απώλεια σε θερμότητα χρεώνεται στην έλλειψη θερμομόνωσής τους. Η εφαρμογή του συστήματος THERMOPROSOPSIS εξοικονομεί χρήματα στον ιδιοκτήτη, αφού η επένδυση αποσβένεται σε λίγα μόνο χρόνια ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες του χώρου διαβίωσης.

Όταν το σύστημα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια τότε, παράλληλα με την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων δίνοντας στο κτίριο προστιθέμενη εμπορική αξία.

Με την εφαρμογή του συστήματος σε νέα κτίρια, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις και την συμπύκνωση υδρατμών και η αρχιτεκτονική ελευθερία που προσφέρεται στον ιδιοκτήτη. Επιπλέον εξασφαλίζετε 6m2 ωφέλιμου χώρου για κάθε 100m2 κατοικίας, αφού με την εφαρμογή του συστήματος δεν απατείται η κατασκευή διπλού εξωτερικού τοίχου.

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο για περισσότερες λεπτομέρειες 

 

 

 

Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center